Asukkaalle

Otanko yhteyttä huoltoon vai isännöitsijään?

Huoltoyhtiö on taloyhtiön valitsema yhteistyökumppani kiinteistön teknisissä huoltoasioissa. Kun huomaat vikoja tai puutteita huoneistossasi tai yhteisissä tiloissa, ota yhteyttä huoltoon. Isännöitsijä on taloyhtiön toimitusjohtaja, joka huolehtii taloudesta ja hallinnosta. Isännöintitoimisto antaa vastauksia kysymyksissä, jotka liittyvät esim. vastikkeisiin, sopimuksiin tai taloyhtiön suunnitelmiin.

Mistä tilaan huoneiston avaimen?

Osakas voi tilata avaimen ottamalla yhteyttä sähköpostilla kiinteistösihteeriin tai isännöitsijään. Isännöinti välittää viestin taloyhtiön avainhallintaa hoitavaan lukkoliikkeeseen, josta avain on heidän ilmoituksensa jälkeen noudettavissa maksua vastaan.

Saako isännöitsijätoimisto automaattisesti tiedon asukaslukumäärässä tapahtuvista muutoksista vesimaksujen perintää varten?

Jos yhtiössä peritään henkilölukumäärään perustuvaa vesimaksua, on osakkeenomistajan ilmoitettava vastikevalvontaan huoneistossa asuvien tai sitä muuten käyttävien henkilöiden lukumäärä. Vesimaksujen perinnän oikeellisuutta verrataan myös vuosittain maistraatin asukastietoihin. Epäselvissä tapauksissa osakasta lähestytään kirjeitse.

Rahastoiko taloyhtiö maksetut vastikkeet tai maksamani lainaosuuden?

Asia päätetään yhtiökohtaisesti ja sen voi tarkistaa ottamalla yhteyttä kiinteistösihteeriin tai isännöitsijään. Rahastointia koskeva tieto löytyy myös kyseisen vuoden tasekirjasta, joka on yksi tilinpäätöksen asiakirja.

Milloin lainaosuuden voi maksaa pois ja tuleeko siitä kustannuksia?

Lainaosuuden voi maksaa pois erikseen sovittavana ajankohtana. Poismaksumahdollisuus on yleensä kaksi kertaa vuodessa, käytännöissä on pankkikohtaisia eroja. Tarkempaa tietoa saa ottamalla yhteyttä kiinteistösihteeriin. Lainaosuuden maksamisesta veloitetaan isännöintitoimiston hinnaston mukainen palkkio lainaosuuslaskelmasta sekä pankin veloittamat kulut.

Mitä asiakirjoja tulee toimittaa kauppaan/perintöön/ositukseen/lahjaan liittyen?

Kauppa: Kauppakirja ja osakekirjan jäljennös, jossa on siirtomerkintä, sekä jäljennös varainsiirtoveroilmoituksesta.

Lahjoitus: Jäljennös lahjakirjasta sekä osakekirjasta, jossa on siirtomerkintä.

Perinnönjako: Jäljennökset perukirjasta, joka pitää sisällään vainajan sukuselvityksen, mahdollisen osituskirjan ja testamentin. Jäljennös perinnönjakokirjasta sekä osakekirjasta, jossa on siirtomerkintä.

Jakamaton kuolinpesä: Jäljennökset perukirjasta, jossa näkyy sukuselvitys.

Ositus: Jäljennös osituskirjasta ja osakekirjasta, jossa on siirtomerkintä.

Milloin korjaustyöstä täytyy ilmoittaa?

Katso muutostyön lupahakemuksen ohjeet kotisivuilta, milloin osakkaan tulee ilmoittaa huoneistossa tehtävästä korjaustyöstä.

Miten saan nimeni oveen?

Tee muuttoilmoitus huoltoyhtiöön tai talonmiehelle, myös isännöintiin on hyvä laittaa yhteystiedot ja asukkaiden lukumäärät. Huoltoyhtiö tai talonmies käy muuttamassa nimen oveen ja ilmoitustaululle.

Talomme hissi ei toimi, kenelle ilmoitan asiasta?

Ilmoita viasta huoltoyhtiöön tai voit ottaa yhteyttä suoraan myös hissiyhtiöön, jonka yhteystiedot löytyvät hissistä.

Huoneistossani on tapahtunut vesivahinko, miten minun tulee toimia?

Pyydä huoltomies tai talonmies paikalle. Mikäli et saa huoltoa kiinni ja tilanne on akuutti, soita päivystävälle putkiliikkeelle lisävahinkojen rajaamiseksi. Asiasta on hyvä ilmoittaa myös isännöitsijälle sähköpostilla, joka vie asiaa tarvittaessa eteenpäin vakuutusyhtiölle.

Naapurini viettää meitä häiritsevää elämää, kuinka teen valituksen?

Mikäli asia ei korjaannu normaalisti naapurin kanssa keskustellen, isännöinti vastaanottaa tiedon häiriöstä: kirjaa häiriön laatu ja ajankohta mahdollisimman selvästi ja laita tämä kirjallisesti isännöintiin.

Haluan maksaa vastikkeeni verkkolaskuna tai suoramaksuna, miten toimin?

Taloyhtiölle maksettavat vastikkeet ja vuokrat on mahdollista maksaa verkkolaskuna tai suoramaksuna. Suoramaksu pitää tehdä oman pankin konttorissa. Verkkolasku tilataan oman verkkopankin kautta. Laskuttajatieto löytyy taloyhtiön nimellä, ja kohdennustiedoiksi tarvitaan huoneistonumero ja vastikelaskun viitenumero.

Mistä löydän taloyhtiön pelastussuunnitelman?

Pelastussuunnitelma voi talossanne olla joko verkkolinkin takana tai talletettuna paperisena kansiona yhtiön tiloissa. Tieto tästä löytyy portaikon palvelutiedotteesta, yhtiö tasekirjasta ja tarvittaessa myös isännöinnistä.

Asumisinfo

Asumisinfo -palvelu tehostaa viestintää ja asiointia taloyhtiöön ja asumiseen liittyvissä asioissa. Asumiseen ja taloyhtiöön liittyvä tieto on aina saatavilla Asumisinfossa ajasta ja paikasta riippumatta.
Asumisinfoon pääset kirjautumaan osoitteessa https://palvelu.asumisinfo.fi .
Asumisinfoon kirjaudutaan omilla käyttäjätunnuksilla.