Isännöitsijä suorittaa seuraavia palveluja

Pykälät ja asetukset hallussa!

Taloyhtiöiden hallituksissa käsitellään usein asioita, joissa voi syntyä suuriakin vastuita niistä päättäneille hallituksen jäsenille. Tällaisessa tilanteessa on hyvä olla ammattilainen mukana käymässä läpi asiaa koskevaa lainsäädäntöä, jotta virheellisiltä menettelyiltä säästyttäisiin.

Lue lisää

 

Talous huolella hoidettu

Eräs isännöitsijän tehtävien tärkeimmistä osa-alueista on taloussuunnittelu ja laskentatoimi . Taloussuunnittelun näkyvin muoto on jokavuotinen yhtiökokouksessa käsiteltävä talousarvio. Lisäksi isännöitsijä suunnittelee ja toteuttaa vuoden mittaan taloyhtiön jatkuvan maksuvalmiuden ja parhaan korkotuoton huomioiden. Taloussuunnitteluun kuuluu myös laajempien, usean vuoden ajalle ulottuvien korjaushankkeiden rahoitussuunnittelu.

Lue lisää

 

Tuomme sinulle säästöä

Isännöitsijä huolehtii ja valvoo, että taloyhtiön hallintoon ja talouteen liittyvät sopimukset ja sitoumukset laaditaan asianmukaisesti ja yhtiön etujen mukaisesti. Tällaisia sopimuksia ovat mm. kiinteistön huolto- ja siivoussopimukset, jätehuoltosopimus, lämmön- ja sähkönostosopimukset, hissinhuoltosopimukset ja vakuutukset. Taloyhtiöiden sopimukset tehdään yleensä aina hallituksen kokouksen päätöksellä ja toimesta siten, että isännöitsijä valmistelee ja vertailee asiat ja esittää ne päätettäväksi ja allekirjoittaa ne asunto-osakeyhtiölain, osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, yhtiökokouksen ja hallituksen antamien valtuuksien mukaisesti.

Lue lisää

 

Hyvä ja huoleton hallintotapa

Isännöitsijä hoitaa taloyhtiöiden hallituksen kokousten ja yhtiökokousten käytännön järjestelyt (tehdyn isännöintisopimuksen mukaisesti) sekä osallistuu kokouksiin ja toimii niissä asioiden esittelijänä, asiantuntijana sekä joskus myös kokouksen sihteerinä.

Lue lisää