Pykälät ja asetukset

Taloyhtiöiden hallituksissa käsitellään usein asioita, joissa voi syntyä suuriakin vastuita niistä päättäneille hallituksen jäsenille. Tällaisessa tilanteessa on hyvä olla ammattilainen mukana käymässä läpi asiaa koskevaa lainsäädäntöä, jotta virheellisiltä menettelyiltä säästyttäisiin.
 
Taloyhtiöissä käsiteltävät asiat määräytyvät osakeyhtiölaissa, asunto-osakeyhtiölaissa sekä taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä. Näitä on osattava lukea oikealla tavalla virheiden minimoimiseksi.
 
Ammatti-isännöitsijä on henkilö, joka tietää oikeat menettelytavat ja jolla on valmis kontaktiverkosto luotuna myös asioiden lisäselvittelyä varten.
 
Isännöitsijät pitävät yllä ammattiosaamistaan kouluttautumalla, lukemalla ammattikirjallisuutta ja osallistumalla kursseille ja erilaisiin aiheeseen liittyviin tapahtumiin.
 
Tee ajoissa isännöintisopimus ennen kuin joudut taloudellisesti merkittävien päätösten eteen omassa taloyhtiössäsi. Näin vältyt parhaiten henkilökohtaisten vastuiden kantamiselta yhtiön asioissa.
 
ISA auktorisointi isännöitsijätoimistolle merkitsee sitä, että yrityksen prosessit on arvioitu ulkopuolisen auditoijan toimesta ja että taloyhtiöt voivat luottaa toiminnan korkeaan laatuun.