Hyvä hallintotapa

Kokoukset

 

Isännöitsijä hoitaa taloyhtiöiden hallituksen kokousten ja yhtiökokousten käytännön järjestelyt, sekä osallistuu kokouksiin ja toimii niissä asioiden esittelijänä, asiantuntijana sekä normaalisti myös kokouksien sihteerinä.

 

Taloyhtiöiden hallituksen kokouksissa on käsiteltävänä viimeinen mahdollinen kuukauden kirjanpitotilanne, vastikepoikkeamaraportti ja maksuvalmiustilanne.

 

Kokouksen jälkeen isännöitsijä laittaa hallituksen tekemät päätökset täytäntöön, laatii kokouksesta pöytäkirjan ja toimittaa siitä jäljennökset hallituksen jäsenille.

 

Yhtiökokouksen ajat määräytyvät osakeyhtiölaissa, asunto-osakeyhtiölaissa sekä taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä. Tarkemmat ajankohdat päätetään hallituksen kokouksissa yhtiöjärjestyksen määräämissä rajoissa ja isännöitsijä huolehtii, että kokouskutsut sekä kokousasioihin liittyvät asiakirjat, varsinaisissa yhtiökokouksissa tilinpäätösasiakirjat ja talousarviot, toimitetaan osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.

 

Kokouksen jälkeen isännöitsijä panee yhtiökokouksen päättämät asiat täytäntöön. Hän laatii pöytäkirjat sekä yhtiökokouksen päätöksistä osakastiedotteen, joka toimitetaan osakkeenomistajille.